OD CZWARTKU 09.05. WZNAWIAMY ZAJĘCIA NA BASENIE.

Regulamin

Regulamin zajęć Szkółki Pływania dla Niemowląt DELFIN
 1. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic lub opiekun podpisuje oświadczenie: „lekarz nie stwierdził żadnych przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w zajęciach na basenie, zapoznałem/-łam się z Regulaminem Szkółki Pływania dla Niemowląt Delfin”.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu.
 3. Jednostkowy czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 min.
 4. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 5. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
 6. Rodzic lub Opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie.
 7. Dziecko na terenie pływalni tj. przebieralni i basenu może przebywać tylko w towarzystwie rodziców lub prawnego opiekuna.
 8. Dziecko przebywające w wodzie musi posiadać pieluchomajtki dla dzieci pływających.
 9. Pieluchomajtki mogą być zdejmowane i wymieniane dzieciom tylko na terenie przebieralni.
 10. Podczas wchodzenia do wody i wychodzenia z niej należy zachować szczególną ostrożność.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego.
 12. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać wokoło basenu; hałasować i zaśmiecać obiektu.
 13. Na terenie przebieralni i basenu można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (klapki).
 14. Odpowiedzialność za dzieci na terenie obiektu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 15. Dzieci umiejące chodzić muszą przebywać na terenie obiektu pod ścisłą opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 16. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Rzeczy wartościowe powinny być oddane na przechowanie do instruktora lub zabrane ze sobą na teren basenu.
 18. Uregulowania cenowe określa prowadzący.
 19. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.
 20. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa wstępu na teren obiektu.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym, z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.) w takim przypadku kurs ulega wydłużeniu w celu przeprowadzenia odwołanych zajęć.
 22. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na basen.
 23. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach mogą otrzymać zwrot pieniędzy, o ile rezygnacja zgłoszona została co najmniej dwa dni przed planowanymi czwartymi zajęciami w ramach danego kursu. W takiej sytuacji następuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zgłoszonej rezygnacji nie ma możliwości odpracowania zajęć, na których dziecko było nieobecne.
 24. W czasie kursu możliwe jest odrobienie max 3 spotkania. Nieobecność musi zostać zgłoszona na 24 godz. przed planowaną nieobecnością. Nie przenosi się zajęć „nieodrobionych” na poczet kolejnych kursów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Artur Baran - Szkółka Pływania dla dzieci i niemowląt

designed by dotRED